TOLKEN BIJ DE NOTARIS VOOR TURKSSPREKENDE CLIËNTEN


Zoals u als notaris weet, moet u bij het verlijden van een akte soms gebruikmaken van een tolk. Dat is namelijk het geval als er enige twijfel bestaat of (één van) uw cliënt(en) het Nederlands voldoende begrijpt (zie lid 2f van artikel 40 en lid 1 van artikel 42 van de Wet op het notarisambt).

Indien uw cliënten Turkssprekend zijn, kan Martin Cordes u als beëdigd tolk bijstaan bij het passeren van de akten. Hij is daar ruimschoots voor gekwalificeerd door relevante trainingen, en staat na 27 jaar bekend als een ervaren tolk en vertaler.

Doordat hij geen hoge overheadkosten heeft en u met de tolk zelf (zonder bemiddelaar) zaken doet, zullen uw cliënten u dankbaar zijn voor de redelijke tolkkosten op de afsluitende nota.

Via onderstaande buttons hebt u binnen 1 minuut een offerte:

offerteformulier online invullen spreadsheet uitlezen

Martin Cordes factureert geen extra kosten voor het voorbereiden van de tolksessie en rekent geen annuleringskosten als hij tijdig, namelijk vóór zijn vertrek van kantoor, afgebeld wordt (tel: 0624207845). U kunt hem via de blauwe button hieronder reserveren.

tolk Turks reserveren

NB: Nadat u minimaal drie keer een tolk- of vertaalopdracht aan Cordes Vertalingen/Martin Cordes rechtstreeks gegund hebt, wordt uw notariskantoor door ons als 'erkend projectpartner' aangemerkt. Dat betekent dat u (of uw Turkssprekende cliënten) op elke nieuwe opdracht aan Cordes Vertalingen 10% korting over het volledige factuurbedrag krijgt/krijgen.


affiliateprogramma van Cordes Vertalingen

  • provisies van 5% en 3%
  • uitbetaling via PayPal
  • eigen dashboard