TOLKEN BIJ DE GEMEENTE VOOR TURKSSPREKENDE CLIËNTEN


Zoals u als (gemeente)ambtenaar of medewerker van een instelling/instantie uit ervaring weet, kan het communiceren met anderstaligen best lastig zijn. Aan de ene kant wordt van buitenlandse burgers verwacht dat ze (binnen drie jaar) de Nederlandse taal voldoende beheersen. Aan de andere kant hebt u ook te maken met het zogenaamde zorgvuldigheidsbeginsel (art 3:2 Awb). Conform dat algemeen beginsel van behoorlijk bestuur wordt van u verwacht dat u uw uiterste best doet om ook buitenlandse burgers te begrijpen en met hen op begrijpelijke wijze te communiceren. Dat kan in sommige gevallen betekenen dat u een professionele tolk moet inschakelen.

Indien uw cliënten Turkssprekend zijn, kan Martin Cordes u als (beëdigd) tolk/vertaler bijstaan. Hij is daar ruimschoots voor gekwalificeerd door relevante trainingen, en staat na 27 jaar bekend als een ervaren tolk en vertaler.

Doordat hij geen hoge overheadkosten heeft en u met de tolk/vertaler zelf (zonder bemiddelaar) zaken doet, zult u verrast zijn door de redelijke prijzen voor zijn diensten. Hij kan u telefonisch bijstaan, maar ook op locatie.

Via onderstaande buttons hebt u binnen 1 minuut een offerte:

offerteformulier online invullen spreadsheet uitlezen

Martin Cordes rekent geen annuleringskosten als hij tijdig, namelijk vóór zijn vertrek van kantoor, afgebeld wordt (tel: 0624207845). U kunt hem via de blauwe button hieronder reserveren.

tolk Turks reserveren

NB: Nadat u minimaal drie keer een tolk- of vertaalopdracht aan Cordes Vertalingen/Martin Cordes rechtstreeks gegund hebt, wordt uw gemeente/instelling/instantie door ons als 'erkend projectpartner' aangemerkt. Dat betekent dat u op elke nieuwe opdracht aan Cordes Vertalingen 10% korting over het volledige factuurbedrag krijgt.


affiliateprogramma van Cordes Vertalingen

  • provisies van 5% en 3%
  • uitbetaling via PayPal
  • eigen dashboard